Polityka prywatności Sklepu internetowego Paprotarium.pl
1. Czym jest polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu internetowego Paprotarium.pl. Polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Sklepu.

2. Kto jest Administratorem Twoich danych?

Administratorem danych osobowych zawartych w Sklepie jest Pracownia Paulina Tomczak z siedzibą w Poznaniu, ul. Kleeberga 9, 61-615 Poznań, NIP 9721177130, REGON 301433068.

3. Jak dbamy o Twoje dane?

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą lub ujawnieniem danych osobom trzecim;

przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane?

Sklep Paprotarium.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

poprzez gromadzenie plików „cookies”.

Twoje dane osobowe są nam potrzebne w celu:

realizacji Twojego zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie;

obsługi Twojego zapytania przekazanego poprzez formularz kontaktowy;

zapewnienia obsługi usług płatniczych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji usług.

5. Z jakich informacji o Tobie korzystamy?

Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkowników: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu.

6. Czy Twoje dane mogą być przekazane komuś innemu?

Dane osobowe pozostawione w Sklepie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Jakie prawa Ci przysługują?

Każdemu Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);

zmiany danych (sprostowania, uzupełnienia, aktualizacji);

wycofania zgody na przetwarzanie danych;

ograniczenia przetwarzania danych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

żądania usunięcia danych;

przenoszenia danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paulina@paprotarium.pl.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od zgody Użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta. Dane związane z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, mogą być przechowywane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności Sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności prosimy o kontakt pośrednictwem poczty elektronicznej na adres paulina@paprotarium.pl.
Polityka plików „cookies” Sklepu Paprotarium.pl
1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, danych zakupowych itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych zazwyczaj domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

4. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

Mozilla Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

5. Operator Sklepu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Sklepu.

6. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Podobnie jak wielu operatorów aplikacji internetowych/aplikacji/oprogramowania, Sklep Paprotarium.pl zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę za każdym razem, gdy Użytkownik odwiedza Sklep. Dane logowania mogą zawierać takie informacje, jak adres IP komputera Użytkownika, lokalizacja (miasto, kraj), typ przeglądarki, wersja przeglądarki i podstrony Sklepu Paprotarium.pl, które zostały odwiedzone przez Użytkownika, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

back to top